Skip to main content

System Zielonej Karty i ubezpieczenie graniczne

Autor: 15 sierpnia 201315 maja, 2020Odszkodowanie za wypadek drogowy w Niemczech

W jednym z poprzednich postów obiecałem Ci, iż napiszę kilka słów o  Systemie Zielonej Karty i ubezpieczeniu granicznym. Najwyższa pora zrealizować obietnicę…  poniżej zamieszczam kilka informacji w tym temacie.

System Zielonej Karty powstał w celu ułatwienia poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych uzyskania odszkodowania z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą. Działa on od 1953 roku, obecnie zrzesza 46 Biur Narodowych (w tym Polskę i Niemcy).

W ramach tego Systemu (w państwach w nim zrzeszonych) wydawane są tzw. Zielone Karty, będące Międzynarodowym Certyfikatem Ubezpieczeniowym stanowiącym dowód na to, że posiadacz pojazdu jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z prawem ubezpieczeniowym, które obowiązuje w kraju, w którym posiadacz tego pojazdu przebywa.

Dzięki Zielonej Karcie wjeżdżając na terytorium obcego państwa (należącego do Systemu Zielonej Karty) nie musisz nabywać odrębnego ubezpieczenia OC  komunikacyjnego w tym kraju. Zielona Karta funkcjonuje jednak wyłącznie w krajach należących do Systemu Zielonej Karty.

Od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej poruszając się po terytorium Unii Europejskiej (oraz Andory, Islandii, Norwegii i Szwajcarii) samochodem zarejestrowanym w Polsce nie musisz okazywać żadnych dodatkowych dokumentów ubezpieczeniowych (w tym dokumentu Zielonej Karty), gdyż z mocy prawa istnieje domniemanie, iż pojazd z polską rejestracją jest ubezpieczony w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Zielona Karta z pewnością przyda Ci się jednak, gdy wybierasz się w podróż do takich krajów jak: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja, Ukraina (tj. pozostałych członków Systemu Zielonej Karty).

Zieloną Kartę uzyskasz bardzo łatwo u swojego ubezpieczyciela – obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce (jeśli nie wszystkie) dodaje Zieloną Kartę do obowiązkowego ubezpieczenia OC bez dodatkowych opłat. Możesz ją nabyć również przekraczając przejścia graniczne.

Podobną rolę do Zielonej Karty pełni tzw. ubezpieczenie graniczne – z tą różnicą, iż jest ono przeznaczone wyłącznie dla pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza krajami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Posiadacz takiego pojazdu mechanicznego wjeżdżając do jednego z w/w krajów i nie posiadając ważnego certyfikatu Zielonej Karty jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. ubezpieczenie graniczne).

Podziel się:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze mną: info@adamknopik.com | +49 (0) 1575 1455059

Napisz komentarz