Strona główna » Słowniczek kierowców

Słowniczek kierowców niemiecko-polski

Przedstawiam ściągę w postaci tłumaczenia z niemieckiego na polski najważniejszego słownictwa przydatnego podczas podróży przez Niemcy oraz w przypadku kontroli drogowej.

Znajdziesz tu słownictwo z tematów takich jak:

  • kontrola drogowa w Niemczech

  • prawo jazdy w Niemczech

  • mandat w Niemczech

  • zakaz jazdy w Niemczech

  • odebranie prawa jazdy w Niemczech

  • niemieckie przepisy o ruchu drogowym i infrastruktura drogowa

  • budowa samochodu.

Dla kierowców zawodowych, którzy przewożą towary przez Niemcy, przygotowałem dodatkową ściągę. Zobacz na innym moim blogu słowniczek branży transportowej.

abschleppen – holować

Abschleppwagen, der – laweta

Abstand, der – odstęp [Abstand halten – zachować odstęp]

Alkoholtest, der – test na obecność alkoholu we krwi [unter Alkoholeinfluss – pod wpływem alkoholu]

Ampel, die – światła, sygnalizacja świetlna [po niemiecku to liczba pojedyncza]

kolory świateł: rote Ampel – czerwone, grüne Ampel – zielone,

gelbe Ampel – żółte

Ampelkreuzung, die – skrzyżowanie (Kreuzung)

Amt, das – urząd

Amtsgericht, das – sąd rejonowy

Arbeitszeit, die – czas pracy

Atemalkoholtest, der – test alkoholu w wydychanym powietrzu

Ausfahrt, die – zjazd [np. z ronda]

Auto, das – auto, samochód

Autobahn, die – autostrada [die Maut-Autobahn – autostrada płatna]

Autoschlüssel, der – kluczyk do samochodu (po niemiecku pojedyncza)

außerorts – poza miastem, w rozumieniu poza terenem zabudowanym

ausweichen – omijać

Autofahren unter Alkoholeinfluss, das – prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu

Bahnübergang, der – przejazd kolejowy [beschränkter Bahnübergang – przejazd kolejowy z zaporami, berufung Bahnübergang – przejazd kolejowy bez zapór]

Baustelle, die – roboty na drodze [także: placbudowy]

befestigen – mocować [die Ladung befestigen – zamocować ładunek]

Benzin, das – benzyna

Berufung, die – odwołanie

Blechschaden, der – stłuczka

Bremse, die – hamulec [częściej w liczbie mnogiej – hamulce – Bremsen, die]

Bundesstraße, die – droga krajowa

Bußgeldkatalog, der – katalog grzywien [to tłumaczenie dosłowne, polskim odpowiednikiem jest chyba taryfikator mandatów]

Bußgeldbescheid, der – decyzja mandatowa (orzeczenie o grzywnie), kara pieniężna nakładana za naruszenia w postępowaniu wykroczeniowym / mandatowym (Ordnungswidrigkeitsverfahren)

Bußgeld, das – mandat, kara pieniężna

Busspur, die – buspas

Dieselöl, das – olej napędowy

Einbahnstraße, die – droga jednokierunkowa

Einengung der Fahrbahn, die – zwężenie jezdni

Entschädigung, die – odszkodowanie

Entziehung der Fahrerlaubnis, die – odebranie uprawnień do jazdy [potocznie Führerscheinentzug, die – cofnięcie prawa jazdy]

Entladung, die – rozładunek

Erlaubnis, die – zezwolenie

Fahrbahn, die – jezdnia

Fahrbahnverengung, die – zwężenie jezdni

fahrlässig – nieumyślny, lekkomyślny [także lekkomyślnie, nieumyślnie – po niemiecku rozróżnienie na przymiotniki i przysłówki jest płynne]

Fahrerlaubnis, die – uprawnienia do jazdy (prawo jazdy – w znaczeniu uprawnień, a nie dokumentu). Zobacz też Entziehung der Fahrerlaubnis (odebranie uprawnień do jazdy)

Fahrspur, die – pas ruchu

Fahrstreifen, der – pas ruchu

Fahrtenschreiber, der – tachograf

Fahrverbot, das – zakaz jazdy / zakaz prowadzenia pojazdu [czasowy]

Fahrzeug, das – pojazd

Fahrzeugbeleuchtung, die – oświetlenie pojazdu

Fahrzeugbesitzer, der – właściciel pojazdu [die Fahrzeugbesitzerin – właścicielka]

Fahrzeughalter, der – posiadacz pojazdu [die Fahrzeughalterin – posiadaczka]

Fahrzeugführer, der – kierowca [bardziej odpowiednik naszego pojęcia “kierujący”]

Fahrzeugzustand, der – stan pojazdu

Fahrzeugschein, der – dowód rejestracyjny

fallen – spaść, spadać [die Ladung fiel auf die Straße/Fahrbahn – ładunek spadł na jezdnię]

Fernfahrer, der – kierowca ciężarówki/autokaru

Feuerlöscher, der – gaśnica

Feuerwehr, die – straż pożarna

Fracht, die – ładunek

Freiheitsstrafe, die – kara pozbawienia wolności

frontal – czołowo

Frontalzusammenstoß, der – zderzenie czołowe

Führerscheinentzug, die – cofnięcie prawa jazdy

Führerschein, der – prawo jazdy [dokument]

Führerscheinstelle, die – wydział ds. praw jazdy [w urzędzie]

Fußgängerüberweg, der – przejście dla pieszych

Gasse, die – uliczka, zaułek

Gefahr, die – niebezpieczeństwo

Gefahrgutladung, die – niebezpieczny ładunek

Geldstrafe, die – grzywna, kara za naruszenia w ruchu drogowym nakładana w postepowaniu karnym (Strafverfahren)

geradeaus – prosto [jechać, iść]

Gericht, das – sąd

Geschädigte, der/die – poszkodowany/poszkodowana

Geschwindigkeit, die – prędkość

zu hohe Geschwindigkeit – za duża prędkość

zulässige Geschwindigkeit – dopuszczalna prędkość

Geschwindigkeitsbegrenzung, die – ograniczenie prędkości

Geschwindigkeitsüberschreitung, die – przekroczenie dozwolonej szybkości

Geschwindigkeitsindex und Tragfähigkeitsindex, der – parametry opon dotyczące maksymalnej szybkości i nośności [są za to osobne mandaty]

Glühbirne, die – żarówka

Haft, die – areszt

Haftpflicht, die – odpowiedzialność cywilna [skrót: Hpfl., Haftpfl.]

Haftpflichtversicherung, die – ubezpieczenie OC

halten, anhalten – zatrzymać się

Halter, der [Halterin, die] – posiadacz(ka) [w tym przypadku pojazdu – der Halter des Fahrzeugs/des Wagens]

Handy, das – telefon komórkowy

Hauptstraße, die – droga główna [w przeciwieństwie do podporządkowanej]

Hauptuntersuchung [HU], die – przegląd techniczny

Höchstgeschwindigkeit, die – maksymalna prędkość [die

Höchstgeschwindigkeit überschreiten – przekroczyć dozwoloną szybkość]

innerorts – w mieście, w rozumieniu terenu zabudowanego

Kaskoversicherung, die – ubezpieczenie AC

Kennzeichen (Autokennzeichen), das – tablica rejestracyjna / numer rejestracyjny

Kraftfahrer, der – kierowca ciężarówki

Kraftfahrstraße, die – droga ekspresowa, droga tylko dla pojazdów samochodowych

Kraftfahrzeug, das – pojazd silnikowy

Kraftfahrzeugversicherung / Kfz-Haftpflichtversicherung, die – ubezpieczenie OC

Kraftstoff, der – paliwo

Kreisverkehr, der – rondo

Kreuzung, die – skrzyżowanie [WAŻNE: po niemiecku nie ma osobnego określenia na skrzyżowanie równorzędne – jeśli jest mowa o die Kreuzung, to w domyśle jest ono równorzędne. Jeśli takie rozróżnienie jest ważne, można powiedzieć Kreuzung mit Vorfahrt von rechts (dosł. skrzyżowanie z pierwszeństwem z prawej)]

Kreuzung mit einer Nebenstraße, die – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną

Kurve, die – zakręt [die Rechtskurve, die Kurve nach rechts – zakręt w prawo, die Linkskurve, die Kurve nach links – zakręt w lewo, die Doppelkurve – dwa zakręty jeden po drugim, eine Kurve

schneiden – ściąć zakręt, aus einer Kurve

hervorschießen/Hervorkommen – wyjechać zza zakrętu].

Ladung, die – ładunek

zur Last legen – oskarżyć kogoś o coś

Lastwagenfahrer, der – kierowca ciężarówki

Licht, das – światło [die Lichter – światła, das Fernlicht – światła drogowe/długie, das Abblendlicht – światła mijania/krótkie, die Rückstrahler (liczba mnoga) – światła odblaskowe, das Standlicht – światła postojowe, die Positionslichter (liczba mnoga) – światła pozycyjne, die Rücklichter, die Schlusslichter (liczba mnoga) – tylne światła, das Warnblinklicht – światła awaryjne]

link – lewy

links – w lewo, na lewo [von links – z lewej]

LKW [Lastkraftwagen], der – samochód ciężarowy

LKW-Fahrer, der – kierowca ciężarówki

Motor, der – silnik

MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung), die – badanie medyczno-psychologiczne [potocznie: der Idiotentest]

Nebenstraße, die – droga podporządkowana [spotyka się też określenie untergeordnete Straße]

Opfer, der/die – ofiara

Ortsstraße, die – droga lokalna

OWiG (Ordnungswidrigkeitengesetz), das – kodeks wykroczeń

Panne, die – awaria

Pannenhilfe, die – pomoc drogowa

Personalausweis, der – dowód osobisty

Pfeil, der – strzałka [grüner Pfeil – zielona strzałka]

PKW [Personenkraftwagen], der – samochód osobowy

Polizei, die – policja

Polizeirevier, das – posterunek policji

Polizist, der – policjant [Polizistin, die – policjantka]

Rahmen, der – rama [podwozia, naczepy itp.]

Randstreifen, der – pobocze [auf dem Randstreifen anhalten – zatrzymać się na poboczu].

Seitenstreifen Raststätte, die – restauracja z parkingiem przy autostradzie, zajazd przy autostradzie

Reifen, der – opona [liczba mnoga różni się tylko rodzajnikiem – Reifen, die]

Reifenpanne, die – przebita opona

recht – prawy

rechts – w prawo, na prawo [von rechts – z prawej]

rechtskräftig – prawomocny

Rettungsdienst, der – pogotowie ratunkowe, służba ratunkowa

Rettungswafegen, der – karetka pogotowia

Richtung, die – kierunek

Ruhezeit, die – czas odpoczynku (lub wolny od pracy)

Sackgasse, die – ślepa uliczka

Schaden, der – szkoda

Schnellstraße, die – droga szybkiego ruchu/ekspresowa

Seitenwind, der – boczny wiatr

Seitenstraße, die – boczna droga

Seitenstreifen, der – pas awaryjny

Sicherung, die – zabezpieczenie, mocowanie

Sperre, die – okres karencji przy cofnięciu prawa jazdy, podczas którego nadal nie można prowadzić pojazdu

Spur, die – pas ruchu

Staatsanwalt, der [Staatsanwältin, die] – prokurator

Staatsanwaltschaft, die – prokuratura

Standstreifen, der – pobocze

Strafe, die – kara

Strafbefehl, der – nakaz karny

Strafbefehl annehmen/akzeptieren – przyjąć nakaz karny

Strafbefehlsverfahren, das – postępowanie nakazowe

Strafzettel, der – mandat [uwaga: po niemiecku das Mandat to pełnomocnictwo, upoważnienie (np. dla prawnika)]

Straße, die – ulica, droga

Bauarbeiten, die [liczba mnoga] roboty drogowe

Straßenverkehrsamt, das – urząd komunikacji / urząd ruchu drogowego

Strafprozessordnung (StPO), die – niemiecki kodeks postępowania karnego

Strafgesetzbuch, das (StGB) – niemiecki kodeks karny

Straßenverkehrsgesetz, das [StVG] – niemiecka ustawa o ruchu drogowym [cała, nie tylko przepisy dotyczące wszystkich kierowców]

Straßenverkehrsordnung [StVO], die – kodeks drogowy. Oznacza zbiór przepisów regulujących prawo drogowe w Niemczech [StVO to przepisy regulujące sam ruch drogowy, StVG to cała ustawa]

StVO – skrót od Straßenverkehrsordnung – kodeks drogowy. Oznacza zbiór przepisów regulujących prawo drogowe w Niemczech

Tacho(meter), der – prędkościomierz

Tankstelle, die – stacja benzynowa

Täter, der [rzadziej: der Straftäter] – sprawca

Tempo, das – prędkość

Trucker, der – kierowca ciężarówki [potocznie]

Tunnel, der – tunel

TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) – Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego [instytucja uprawniona do wykonywania przeglądów technicznych w Niemczech]

überfahren – przejechać [człowieka, zwierzę]

Überführung, die – wiadukt

überholen – wyprzedzać

überladen – przeładowany, przeciążony

umgehen – omijać

umfahren – omijać

umkehren – zawracać

Unfall, der – wypadek einen Unfall verursachen – spowodować wypadek

Unfallflucht, die – ucieczka z miejsca wypadku

Unfallspuren, die [liczba mnoga] – ślady wypadku

Unfallstelle, die – miejsce wypadku

Unfallversicherung, die – ubezpieczenie NNW

Unfallwagen, der – pojazd uczestniczący w wypadku

Verbandskasten, der – apteczka

verhaften – aresztować

Verjährung, die – przedawnienie

verkehrsberuhigter Bereich – strefa zamieszkania, strefa ruchu uspokojonego

Verkehrsregeln, die [liczba mnoga] – zasady ruchu drogowego

Verkehrszeichen, das – znak drogowy

Verkehrskontrolle, die – kontrola ruchu drogowego

Verkehrspolizei, die – policja drogowa

Verletzte, der – ranny, die Verletzte – ranna, die Verletzten – ranni

Versicherungspolice, die – polisa ubezpieczeniowa

Versicherungsschein, der – polisa ubezpieczeniowa

Verstoß, der – wykroczenie, naruszenie [der Haltelinienverstoß – przejechanie linii zatrzymania, der Rotlichtverstoß – przejechanie na czerwonym świetle]

Verwarnungsgeld, das – mandat za drobne wykroczenia (przy niższych kwotach, od 60 z reguły Bußgeld)

Verwundete, der – ranny, die Verwundete – ranna, die

Verwundeten – ranni

vorbeifahren – wymijać

Vorfahrt, die – pierwszeństwo przejazdu [die Vorfahrt erzwingen/nehmen – wymusić pierwszeństwo przejazdu;

Vorfahrt gewähren/beachten – ustąpić pierwszeństwa przejazdu (znak też się tak nazywa)]

Vorfahrtstraße, die – droga z pierwszeństwem przejazdu

Waage, die – waga

Wagen, der – samochód

Warndreieck, das – trójkąt ostrzegawczy

Warnweste, die – kamizelka odblaskowa

wenden – skręcać, zawracać

Zeuge, der – świadek [kobieta-świadek to die Zeugin]

Zufahrtsstraße, die – droga dojazdowa

Zulassung, die – dowód rejestracyjny [potocznie – dosł. zezwolenie, dopuszczenie (do ruchu)]

zurückfahren – cofać (się)

zusammenprallen – zderzyć się

zusammenstoßen – zderzyć się [frontal – czołowo]

Zusammenstoß, der – zderzenie

Zusammenprall, der – zderzenie

Zustellung, die – doręczenie

Zweibahnstraße, die – droga dwukierunkowa

© Adam Knopik
Realizacja: Wizerunek prawnika