Powodów prowadzących do MPU (Idiotentest) w Niemczech jest wiele.

Jeśli kiedykolwiek interesowałeś się kwestią utraty lub odzyskania uprawnień do jazdy (prawa jazdy) w Niemczech, to na pewno spotkałeś się także z terminem MPU (Idiotentest) w Niemczech.

MPU / Idiotentest

MPU, czyli Medizinisch-Psychologische Untersuchung (badanie medyczno-psychologiczne) zwane także popularnie Idiotentest, to zmora kierowców w Niemczech.

O tych niemalże legendarnych już badaniach wielokrotnie pisałem na blogu.

O szczegółach możesz przeczytać m.in. w tych artykułach:

Dziś przedstawię Ci 5 najczęstszych przyczyn prowadzących do MPU (Idiotentest) w Niemczech.

5 przyczyn MPU w Niemczech

Przyczyna nr #1 – jazda pod wpływem alkoholu

Alkohol za kierownicą, to jedna z najczęstszych przyczyn, z powodu których zostaje zarządzone MPU (Idiotentest) w Niemczech.

Jeśli prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu i badanie wykazało u Ciebie obecność alkoholu we krwi na poziomie 1,6 promila lub więcej, to musisz liczyć się z obowiązkowym MPU (Idiotentest), jako warunkiem odzyskania uprawnień do jazdy (prawa jazdy) w Niemczech.

Poniżej tej granicy MPU (Idiotentest) jest fakultatywne – co oznacza, że może, ale nie musi być ono zarządzone.

Nie mniej jednak urzędnicy rozpatrujący wniosek o odzyskanie uprawnień do jazdy w Niemczech bardzo często kierują na to badanie już po osiągnięciu poziomu 1,1 promila lub więcej alkoholu w krwi (czyli poziomu, który jest uznawany za bezwzględnie wyłączający możliwość normalnej jazdy).

Przyczyna nr #2 – recydywa, czyli wielokrotna jazda pod wpływem alkoholu

Jeśli co najmniej dwukrotnie zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu i nawet, gdy miałeś tyle szczęścia, że kontrola każdorazowo wykazała u Ciebie mniejszą zawartość alkoholu we krwi, niż te graniczne 1,6 (czy nawet 1,1) promila, to MPU (Idiotentest) w Niemczech Cię nie ominie.

Zasada jest prosta – skoro zostałeś wyrywkowo skontrolowany i kontrole te każdorazowo wykazały u Ciebie obecność alkoholu we krwi – to istnieje domniemanie, że zawsze jeździsz pod wpływem, czyli nieustannie stwarzasz potencjalne zagrożenie dla ruchu drogowego, czyli MPU (Idiotentest) w Niemczech jest dla Ciebie jak najbardziej wskazane 😊

Przyczyna nr #3 – jazda pod wpływem narkotyków lub środków odurzających

Jazda pod wpływem narkotyków lub środków odurzających to również mocna podstawa do odbycia MPU (Idiotentest) w Niemczech.

W przypadku narkotyków (zarówno twardych jak i miękkich), to już sama ich obecność w organizmie praktycznie wystarcza do tego, aby utracić uprawnienia do jazdy (prawo jazdy) w Niemczech (w trybie karnym lub administracyjnym) – a ich późniejsze odzyskanie będzie zależne od zaliczenia MPU (Idiotentest). Pewien niewielki margines do dyskusji zostawia tu jedynie konsumpcja marihuany (Cannabis).

Przyczyna nr #4 – punkty we Flensburgu

Punkty we Flensburgu, czyli punkty karne za wykroczenia drogowe, to kolejny powód dla zrobienia MPU (Idiotentest).

Jeśli tych punktów uzbierasz 8 to utracisz uprawnienia do jazdy (prawo jazdy) w Niemczech. Aby je odzyskać, będziesz musiał poddać się badaniom MPU (Idiotentest) w Niemczech.

Przyczyna nr #5 – naruszenia przepisów ruchu drogowego lub popełnienie przestępstwa, mającego związek z ruchem drogowym

Ostania z najczęstszych przyczyn, z powodu której może zostać zarządzone MPU, jest nieco bardziej rozbudowana.

Jeśli dopuścisz się znacznych naruszeń przepisów ruchu drogowego albo naruszenia tych przepisów będą się powtarzały (recydywa) lub popełnisz przestępstwo mające związek z ruchem drogowym, to również może zostać zarządzone MPU (Idiotentest) w Niemczech, aby sprawdzić, czy spełniasz warunki wymagane dla posiadaczy prawa jazdy.

Inaczej pisząc, czy dajesz rękojmie bezpiecznej jazdy, tj. tego, że nie będziesz zagrożeniem dla ruchu drogowego 🙂

***

Jak widzisz przyczyn prowadzących do MPU (Idiotentest) jest całkiem sporo.

Warto mieć to na uwadze wsiadając za kierownicę.

O utratę uprawnień do jazdy (prawa jazdy) w Niemczech naprawdę jest nietrudno.

Ich późniejsze odzyskanie jest kosztowne, trudne i często obarczone warunkiem zaliczenia badań MPU (Idiotentest) w Niemczech.

Pamiętasz, jak opowiadałem Ci o zjawie z fotoradaru? 😊

Okazuje się, że na zdjęciach uwidoczniane są nie tylko takie zjawy.

Ostatnio pewien gołąb przelatujący przez miejscowość Bocholt w Niemczech także został uwieczniony na zdjęciu z fotoradaru.

Wynik imponujący: 45 km/h w terenie zabudowanym na ograniczeniu do 30 km/h 😊

Zgodnie z obowiązującym katalogiem mandatowym w Niemczech gołąb ten powinien zapłacić 25 euro kary.

Ponieważ z identyfikacją gołębia, doręczeniem mu decyzji mandatowej, jak i późniejszym wyegzekwowaniem tej należności z pewnością byłyby niemałe problemy, to zakładam, że mu się upiecze 😊

Co ciekawe rekord prędkości w terenie zabudowanym nie należy jednak do tego gołębia.

Podobnym wyczynem może pochwalić się pewna kaczka, która w 2018 roku została uwieczniona na zdjęciu z fotoradaru w szwajcarskiej miejscowości Oberwangen/ Gemeinde Köniz.

Jak widać uzyskała ona wynik: 52 km/h w obszarze zabudowanym na ograniczeniu do 30 km/h 😊

Niestety nie wiem jakie konsekwencje przewiduje prawo szwajcarskie za takie przewinienie, ale znając wysokość wymierzanych tam kar, z pewnością są one znacznie surowsze niż te w Niemczech 😊

Zakładam jednak, iż, tak jak w przypadku gołębia, wystąpiły tu podobne problemy z identyfikacją sprawcy, doręczeniem mu decyzji mandatowej, jak i późniejszym wyegzekwowaniem kary i pewnie i w tym przypadku sprawa rozeszła się po kościach 😊

Jazda po alkoholu w Niemczech – konsekwencje i możliwości działania

Dopiero co mieliśmy przerwę świąteczną, a teraz długi majowy weekend przed nami.

Żyć nie umierać 😊

Niestety takie długie weekendy i okresy świąteczne mają też swój przykry bilans.

Jak pokazują prowadzone w tym czasie wzmożone policyjne kontrole, wielu kierowców nadal wykazuje się bezmyślnością i igra z prawem i bezpieczeństwem jeżdżąc na tzw. podwójnym gazie.

Szeroko rozumiana jazda pod wpływem, czy to alkoholu, narkotyków, środków odurzających lub innych używek jest niestety stałym elementem takich wielodniowych przerw i odpoczynków.

Temat jazdy pod wpływem w Niemczech wielokrotnie poruszałem na tym blogu.

Ostatnio zagościł on także na moim drugim blogu, gdzie pisałem o problemie alkoholowym wśród kierowców ciężarówek.

Tym razem postanowiłem przedstawić Ci możliwości prawnego działania, gdy zostałeś już złapany za kółkiem prowadząc pod wpływem…

Jazda po alkoholu w Niemczech – sprawa karna i więzienie, czy tylko grzywna i utrata prawa jazdy?

Możesz być pewny, że gdy policja w Niemczech zatrzyma Cię w trakcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek, to sprawa karna w Niemczech Cię nie ominie.

Z pewnością zastanawiasz się teraz, co Ci wówczas grozi?

O możliwych konsekwencjach jazdy pod wpływem szczegółowo napisałem w artykule: Jazda pod wpływem w DE, czyli… Panie Adamie, co mi teraz grozi?

Dla przypomnienia – możliwa jest nawet kara więzienia (do jednego roku lub nawet do lat pięciu, gdy były ofiary śmiertelne), a jeśli ta Cię ominie, to na pewno otrzymasz wysoką grzywnę (średnio kilka tysięcy euro).

O uprawnieniach do jazdy w Niemczech (przynajmniej na dobre kilkanaście miesięcy) również możesz zapomnieć.

Konsekwencje te w dużej mierze będą zależały od okoliczności sprawy, m.in. od tego, ile wydmuchasz w balonik lub co wykaże badanie krwi oraz od tego jakie szkody spowodowałeś.

Jednak nie bez znaczenia jest także to jak zachowasz się w trakcie postępowania karnego i co zeznasz.

Czy pomoc prawnika jest konieczna?

Często spotykam się z opinią:

„Kolega miał podobną sprawę i nic nie wskórał, więc ja też nic nie będę robił. Będzie co ma być.”

albo

„Nie będę korzystał z pomocy prawnika, bo mnie na niego nie stać, a i tak pewnie nic się nie da zrobić.”

Oczywiście, można i tak, ale…

Ostatnio zadałem sobie trud i dokonałem takiej analizy porównawczej spraw karnych prowadzonych w kancelarii, a dotyczących właśnie jazdy po alkoholu lub innych używkach.

Wynik był jasny i klarowny.

W zdecydowanej większości spraw, które do nas trafiły na etapie, gdy sprawa znajdowała się jeszcze w postępowaniu prowadzonym przez policję / prokuraturę (czyli na etapie, zaraz po zatrzymaniu na jeździe pod wpływem), udało nam się je zakończyć bez przeprowadzania  rozprawy sądowej.

Co więcej wysokość wynegocjowanej wówczas grzywny była znacznie niższa niż w przypadku, gdy sprawa została pozostawiona samej sobie i klient zgłaszał się do nas z nią dopiero po otrzymaniu nakazu karnego czy wyroku z Niemiec.

Jak mogę Ci pomóc w Twojej sprawie karnej w Niemczech?

Wbrew pozorom, nawet w przypadku ewidentnej jazdy po alkoholu lub innych używkach w Niemczech, możliwości działania i obrony jest całkiem sporo.

Postępowanie karne w Niemczech jest tak uregulowanie, że umożliwia ono prawnikowi kontakt z policją / prokuraturą i kolokwialnie pisząc „uzgodnienie” ostatecznego rozstrzygnięcia zanim sprawa trafi do sądu.

W ten sposób nawet w sprawach beznadziejnych, w których wina jest bezsprzeczna, można sporo ugrać.

Rzecz nie idzie tu o to, że zostaniesz uniewinniony. Co to, to nie!

Skoro jechałeś po alkoholu i badanie potwierdziło u Ciebie obecność alkoholu we krwi – to z pewnością jesteś świadom tego, że nie ma tu z czym dyskutować.

Czarne jest czarne, a białe jest białe.

Konsekwencje karne bezsprzecznie poniesiesz!

Jednak w dużej mierze to właśnie od Ciebie zależy, jak wielkie one będą.

Jeśli podejmiesz aktywne działania w sprawie, to istnieje duża szansa, że konsekwencje te uda Ci się zminimalizować.

Z całą pewnością można na tym etapie dyskutować o wysokości grzywny i dostosować ją do Twojej sytuacji osobistej i możliwości finansowych. A następnie jej płatność rozłożyć na raty.

Jak pokazują wyniki mojej analizy porównawczej, w ten sposób wynegocjowana grzywna, nawet po doliczeniu do niej koszów udzielonej pomocy prawnej i tak była sporo niższa, niż gdy sprawę pozostawiono własnemu biegowi.

Jeśli okoliczności sprawy za tym przemawiają, to również realne jest orzeczenie możliwie jak najkrótszego okresu karencji, po upływie którego będziesz mógł się starać o ponowne odzyskanie uprawnień do jazdy w Niemczech.

Podjęcie odpowiednich działań zaoszczędzi Ci także obowiązku stawiennictwa na rozprawie przed sądem, co zdecydowanie skróci całe postępowanie karne i obniży jego koszty.

Masz wybór jak potoczy się Twoja sprawa karna

Możesz pozostawić sprawę własnemu biegowi i zdać się na ślepy los albo wziąć ją w swoje ręce i (z pomocą prawnika) aktywnie działać, doprowadzając do jej jak najszybszego zakończenia z możliwie zminimalizowanymi konsekwencjami karnymi.

Jednego złego wyboru już dokonałeś – siadając pod wpływem za kółkiem.

Teraz stoisz przed kolejnym wyborem…

Ja wyprzedzając takiego kolosa zawsze mam taką głupią myśl, że gdyby w trakcie tego manewru ciężarówka zajechała mi drogę, to z tej kolizji raczej nie uszedł bym bez szwanku…

Na szczęście kierowcy ciężarówek to profesjonaliści, którzy z należytą starannością podchodzą do wykonywania tego ciężkiego zawodu.

Do tego dochodzi jeszcze technika czuwająca nad bezpieczeństwem, także takie ryzyko jest tu naprawdę minimalne.

Można więc spać, a właściwe jechać spokojnie 😊

No ale co, gdy technika zawiedzie?

Albo winny będzie człowiek?

A co, jeśli kierowca ciężarówki jest nietrzeźwy?

Niestety nie jest to takie niemożliwe, bo jak wskazują kontrole trzeźwości przeprowadzane wśród kierowców ciężarówek na niemieckich parkingach problem alkoholu jest im nie obcy i prawie co szósty ze skontrolowanych kierowców był pod wpływem alkoholu…

O szczegółach przeczytasz na moim drugim blogu w tym wpisie>>

Serdecznie zapraszam do lektury i odwiedzin 🙂

Wielkanoc w areszcie

Kolejny okres świąteczny przed nami i jak to zwykle w tym czasie bywa, wiąże się to także ze wzmożonym ruchem na drogach i lotniskach.

Święta są przecież doskonałą okazją do spotkań z bliskimi.

Sam mam dziś przed sobą prawie 1.100 km jazdy, aby te Święta spędzić ze swoją rodziną 😊

Aby ten świąteczny czas był dla Ciebie i Twoich bliskich rzeczywiście czasem spędzonym w świątecznej i rodzinnej atmosferze, a nie koszmarem spędzonym za kratkami – dowiedz się zawczasu, czy aby demony przeszłości i nie uregulowane kwestie z wymiarem sprawiedliwości tych planów Ci nie pokrzyżują.

Niech przestrogą dla Ciebie będzie historia Pawła, którą opisałem na blogu przy okazji Świat Bożego Narodzenia.

Jeśli masz coś na sumieniu – nie ignoruj tego. Działaj prewencyjnie, a nie po fakcie 😊

W razie problemów – chętnie Ci pomogę – nie wahaj się ze mną skontaktować!

***

Korzystając z okazji życzę Tobie i Twoim bliskim zdrowych, pogodnych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Ja zaraz wsiadam w samochód  i ruszam w drogę do domu…

Do zobaczenia na blogu po Świętach 😊