Strona główna » Blog » Fahrverbot, czyli zakaz jazdy w Niemczech

Fahrverbot, czyli zakaz jazdy w Niemczech

Opublikowano: 30.09.2018
Aktualizacja: 12.04.2024
Przeczytasz w: 7 min
43 komentarze
Udostępnij:
FacebookTwitterLinkedIn
0%
Z tego artykułu dowiesz się:
 • na jak długo orzekany jest zakaz jazdy w Niemczech (Fahrverbot)
 • w jakim terminie musisz rozpocząć wykonywanie zakazu jazdy
 • czy musisz odesłać do Niemiec swoje prawo jazdy na czas wykonania zakazu
 • jak długo będziesz czekać na zwrot dokumentu prawa jazdy
 • czy możesz oddać skan prawa jazdy zamiast oryginału dokumentu.

Pamiętasz jeszcze Casus Krzysztofa? Omawiałem w nim kwestie dotyczące zakazu jazdy w Niemczech (Fahrverbot).

Chociaż ten wpis ma już prawie 4 lata, to nadal cieszy się Waszym ogromnym zainteresowaniem i budzi wiele emocji związanych z tym, jak należy wykonać zakaz jazdy w Niemczech.

Wciąż aktualne pozostaje pytanie: czy trzeba odsyłać do Niemiec swoje prawo jazdy w celu wykonania takiego zakazu?

Odpowiedź jest prosta: TAK, trzeba – co do zasady, bowiem wyjątki od tej reguły się zdarzają 🙂

Aby raz na zawsze uciąć wszelkie wątpliwości i wyjaśnić niedomówienia, bogatszy w doświadczenia zawodowe i historie blogowe, postanowiłem raz jeszcze wyjaśnić Ci czym jest zakaz jazdy w Niemczech i jak należy go wykonać, aby nie narobić sobie kolejnych problemów prawnych w Niemczech.

Zakaz jazdy w Niemczech (Fahrverbot)

Zakaz ten jest orzekany na okres od 1 do 3 miesięcy w postępowaniu wykroczeniowym / mandatowym oraz na okres od 1 do 6 miesięcy w postępowaniu karnym.

Jest to dodatkowa sankcja nakładana obok np. mandatu czy punktów karnych (postępowanie mandatowe / wykroczeniowe) albo kary pozbawienia wolności lub grzywny (postępowanie karne).

W postępowaniu wykroczeniowym / mandatowym czyn, za który zakaz jazdy jest nakładany zawsze musi mieć związek z prowadzeniem pojazdów mechanicznych, np. przekroczenie prędkości, przejazd na czerwonym świetle, jazda pod wpływem (w przypadku, gdy nie jest ona przestępstwem), etc.

W postępowaniu karnym zakaz jazdy może być jednak nałożony także w sytuacjach, gdy czyn nie miał ścisłego związku z prowadzeniem pojazdów mechanicznych.

W uproszczeniu – jak sama nazwa wskazuje – zakaz jazdy polega na zakazie prowadzenia wszelkich lub ściśle określonych pojazdów mechanicznych w określonym czasie (od 1 do 6 miesięcy).

Po odbyciu takiego zakazu jazdy (Fahrverbot) – czyli po upływie okresu na jaki został on orzeczony, będziesz mógl bez przeszkód znowu prowadzić pojazdy mechaniczne bez dokonywania jakichkolwiek formalności.

Zakaz jazdy (Fahrverbot) niezwykle często jest jednak mylony z trwałą utratą uprawnień do jazdy (Entziehung der Fahrerlaubnis lub potocznie Führerscheinentzug) i okresem karencji na ich odzyskanie (Sperre), co w konsekwencji powoduje tylko dodatkowe problemy prawne w Niemczech.

Tym kwestiom poświęcę jednak odrębny wpis.

Wykonanie zakazu jazdy w Niemczech

Jeśli otrzymasz decyzję mandatową (Bußgeldbescheid), w której m.in. został na Ciebie nałożony zakaz jazdy w Niemczech (Fahrverbot) na okres od 1 do 3 miesięcy – to wówczas na odbycie tego zakazu masz cztery miesiące czasu licząc od dnia uprawomocnienia się otrzymanej decyzji mandatowej.

W celu odbycia tego zakazu powinieneś w tym terminie czterech miesięcy skontaktować się z organem, który nakaz na Ciebie nałożył i określić się, kiedy ten zakaz będziesz wykonywał.

Termin odbycia zakazu możesz wybrać sam – musi on jednak rozpocząć się przed upływem okresu czterech miesięcy liczonym od dnia uprawomocnienia się decyzji mandatowej. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie Ci odbycia zakazu w jak najbardziej dogodnym terminie, tak aby był on dla Ciebie najmniej uciążliwy, np. w trakcie urlopu, przerwy świątecznej czy długiego weekendu.

Dla wykonania zakazu jazdy wystarczy, gdy w tym terminie czterech miesięcy odeślesz oryginał swojego prawa jazdy. Zakaz jazdy zacznie wówczas obowiązywać od dnia, w którym urząd otrzyma Twoje prawo jazdy. Po odbyciu zakazu prawo jazdy zostanie Ci odesłane na wskazany adres. Adres ten warto więc wskazać w piśmie przewodnim, wraz z którym odeślesz swoje prawo jazdy.

Ważne jest, aby ten zakaz wykonać w terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji mandatowej.

Jeśli takiego zakazu w tym terminie nie wykonasz, to po upływie tych czterech miesięcy zacznie on obowiązywać automatycznie i będzie obowiązywał tak długo, dopóki w końcu prawa jazdy do urzędu nie odeślesz.

Dodatkowo, jeśli mieszkasz w Niemczech, może wówczas zostać zarządzone przymusowe odebranie Ci dokumentu prawa jazdy – co dodatkowo narazi Cię także na większy wydatek, gdyż za tę przymusową akcję policji będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, gdy został na Ciebie nałożony zakaz jazdy wydany w postępowaniu karnym (np.  w nakazie karnym – Strafbefehl).

Zakaz jazdy wydany w tym trybie obowiązuje automatycznie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, w którym go wydano (np. nakazu karnego – Strafbefehl). Nie masz więc możliwości samodzielnego wybrania okresu, w którym zakaz chciałbyś odbyć. W tym przypadku również musisz odesłać swoje prawo jazdy do organu, który zakaz wydał.

W każdym z tych omówionych przypadków (bez względu na rodzaj postępowania, w którym zakaz jazdy został nałożony) do wykonania zakazu jazdy niezbędne jest odesłanie oryginału prawa jazdy.

Będziesz więc zobowiązany do odesłania oryginału swojego prawa jazdy na okres zakazu zawsze, gdy:

 • posiadasz niemieckie prawo jazdy
 • posiadasz zagraniczne prawo jazdy (czyli wydane przez inny kraj niż Niemcy, np. przez Polskę) i jednocześnie mieszkasz na stałe w Niemczech

lub w celu jego oznaczenia informacją o zakazie, w sytuacji gdy:

 • posiadasz zagraniczne prawo jazdy (czyli wydane przez inny kraj niż Niemcy, np. przez Polskę) i nie  mieszkasz w Niemczech

Kiedy odzyskasz swoje prawo jazdy?

Skoro już odesłałeś swoje prawo jazdy, to na pewno zastanawiasz się, kiedy otrzymasz je z powrotem?

To jak długo Twoje prawo jazdy będzie przetrzymywane przez urzędników ściśle zależy od Twojej konkretnej sytuacji – a mianowicie od tego, czy posiadasz prawo jazdy krajowe (tutaj Niemieckie) czy zagraniczne (każde inne) oraz od tego czy posiadasz miejsce zamieszkania w Niemczech.

Co do zasady prawo jazdy jest przetrzymywane przez cały okres zakazu jazdy, a po jego upływie odsyłane do adresata.

Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy posiadasz zagraniczne prawo jazdy (czyli wydane przez inny kraj niż Niemcy, np. przez Polskę) i mieszkasz poza terytorium Niemiec (np. w Polsce) – wówczas Twoje prawo jazdy zostanie Ci odesłane niezwłocznie po tym, jak zostanie ono zarejestrowane w systemie i oznaczone informacją o nałożonym zakazie jazdy.

Technicznie może to potrwać od kilku do kilkunastu dni (mój rekordzista uporał się z tym w 10 dni) – średnio dwa, do trzech tygodni.

Zatem Twoje prawo jazdy będzie:

 • przetrzymywane przez cały okres zakazu – gdy posiadasz krajowe tj. niemieckie prawo jady lub gdy posiadasz zagraniczne prawo jazdy (czyli wydane przez inny kraj niż Niemcy, np. przez Polskę) i mieszkasz w Niemczech
 • odsyłane od razu – gdy posiadasz prawo jazdy wydane przez inny kraj niż Niemcy i nie masz miejsca zamieszkania / pobytu w Niemczech

Skan prawa jazdy zamiast oryginału

Wracając do Casusu Krzysztofa, w którym wiele emocji wywołał tzw. „manewr ze skanem„, czyli możliwość odesłania skanu (/kopii) prawa jazdy zamiast oryginału – to po latach doświadczeń i pisania na blogu z całą pewnością mogę stwierdzić, że to rozwiązanie również działa. Aczkolwiek nie zawsze 🙂

Przede wszystkim zasadą jest, że należy odesłać oryginał prawa jazdy.

Tylko wyjątkowo i od swobodnego uznania urzędnika prowadzącego daną sprawę będzie zależało, czy przymknie on oko i zadowoli się przesłaną kopią prawa jazdy czy też nie.

Z doświadczenia wiem, że ten „manewr ze skanem” udawał się praktycznie wyłącznie w przypadku, gdy chodziło o zakaz jazdy wydany na okres od 1 do 3 miesięcy w postępowaniu mandatowym prowadzonym przez organy administracji. Nigdy nie udało mi się uzyskać zgody na przesłanie skanu zamiast oryginału prawa jazdy w przypadku, gdy zakaz jazdy trzeba było wykonać przed prokuraturą prowadzącą sprawę w postępowaniu karnym.

Manewr ze skanem ma więc szanse powodzenia jedynie wówczas, gdy łącznie spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki, tj.:

 • posiadasz zagraniczne prawo jazdy (czyli wydane przez inny kraj niż Niemcy, np. przez Polskę)
 • mieszkasz poza terytorium Niemiec (np. w Polsce)
 • zakaz jazdy nie został wydany w postępowaniu karnym
 • trafisz na wyrozumiałego urzędnika 🙂

Podkreślam, że nawet spełnienie tych wszystkich w/w warunków nie będzie oznaczało, że automatycznie uzyskasz zgodę na odbycie zakazu jazdy po przesłaniu kopii / skanu Twojego prawa jazdy.

Szczęścia możesz jednak zawsze próbować 🙂

Jeśli tzw. manewr ze skanem Ci się nie powiódł i urzędnicy nadal wymagają od Ciebie przesłania oryginału prawa jazdy, to nie masz innego wyboru, jak tylko prawo jazdy odesłać.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, dobrze zastanów się, czy kombinowanie ze skanem Ci się opłaci i czy szybciej nie załatwisz sprawy wykonania zakazu jazdy odsyłając oryginał swojego prawa jazdy.

Jeszcze jednak wskazówka – jeśli już zdecydujesz się na „manewr ze skanem”, to zadbaj o to, abyś zgodę urzędnika otrzymał na piśmie (ewentualnie mailem). Odradzam Ci telefoniczne załatwianie tej sprawy, gdyż nawet jeśli udałoby Ci się w ten sposób przekonać urzędnika, aby odstąpił od wymogu przesyłania oryginału prawa jazdy, to nie będziesz miał tego później jak udowodnić.

Jeśli mimo uzyskania takiej telefonicznej zgody kwestia wykonania zakazu jazdy nie zostanie później nigdzie odnotowana, to we wszelkich systemach będzie on widniał, jako nie wykonany – co w praktyce będzie oznaczało, że przy pierwszej lepszej kontroli policji w Niemczech będziesz miał tam kolejne problemy prawne, gdyż jazda w trakcie obowiązywania zakazu jazdy jest w Niemczech przestępstwem.

Innym kierowcom też mogą przydać się te informacje. Podziel się!
FacebookTwitterLinkedIn
BEZPIECZNYCH PODRÓŻY!
Adam Knopik
prawnik polskich kierowców w Niemczech
Adam Knopik
POLSKI PRAWNIK W NIEMCZECH
Z zaangażowaniem od wielu lat dochodzę odszkodowań, odzyskuję prawa jazdy i pomagam uniknąć problemów prawnych w Niemczech
Słowniczek niemiecko-polski dla kierowców
Kategorie:
Zobacz inne moje blogi:
Partner bloga:
AIXLAW
Rechtsanwälte

Uzupełnij wiedzę o te tematy

Przedawnienie zakazu jazdy w Niemczech (Fahrverbot)
Przeczytasz w 4 min

Kiedy następuje przedawnienie zakazu jazdy w Niemczech (Fahrverbot)? Takie pytanie możesz sobie zadać, gdy otrzymałeś zakaz jazdy w Niemczech (Fahrverbot) lub na skutek popełnienia wykroczeni...

Czy piątek 13-go może być szczęśliwy?
Przeczytasz w 2 min

Jeśli uważnie czytałeś mojego bloga, to wiesz, że kiedyś w piątek 13-go miałem stłuczkę samochodową w Niemczech. Historia ta miała jednak pozytywny finał, gdyż w kolejny piątek 13-go...

Jak odzyskać uprawnienia do jazdy w Niemczech
Przeczytasz w 4 min

Jeśli utraciłeś w Niemczech uprawnienia do jazdy (Fahrerlaubnis) to z pewnością zainteresuje Cię problem z jakim zetknął się Jędrzej. Witam serdecznie! Na imię mam Jędrzej. Otóż ...

Komentarze
Subskrybuj
Powiadom o
guest
43 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Kozłowski Mirosław

Dzień dobry Panie Adamie przeczytałem Pana artykuł bardzo to ciekawe ale ja mam dla Pana pytanie 202roku zabrano mi prawo jazdy potem odano i aż tak 3Razy potem poszedłem siedzieć do więzienia w 2010roku w2013roku odebrałem prawo jazdy z Polski po wyjściu jeździłem tek do roku 2018 miałem kontrolę i nic. Dopiero jak chciałem zamienić prawko na niemieckie okazało się że ten zakaz nadal istnieje znowu po 16latach oddałem prawo jazdy ale dostałem z powrotem nadal z zakazem i mam teraz robić idioten test pytanie dlaczego przecież już nie pije wogule od ponat 2 lat nawed piwa i lecze się na cukier nigdy nie zostałem poinformowany że po wyjściu z więzienia nadal niemoge jeździć po Niemczech przez to gu…… Niemoge znaleźć pracy a mam 3 dzieci jeżeli ma Pan jakas radę proszę mi odpowiedzieć bo ja sam z tymi Baranami niemieckimi niemoge się dogadać ja jedno mówię a oni swoje uważam że niepowinienem robić tego testu bo to kosztuje i nerwy też a przecież zato siedziałem 2.5roku.

Mirek

Mam pytanie czy fahrverbot ulega przedawnieniu po jakimś okresie np. 10latach

Jan

Jak wygląda sytuacja jeśli masz prawo jazdy przy sobie w trakcie kontroli a masz zakaz prowadzenia pojazdów czy policja niemiecka to widzi?

K

Dzień dobry,
czy prowadzi Pan jeszcze porady za pośrednictwem tego bloga? Próbowałam się z Panem skontaktować przez email podany na stronie, ale nie otrzymałam żadnej informacji zwrotnej, nie wiem czy moja wiadomość dotarła.
Pozdrawiam

Adam Knopik

Jak najbardziej Pani Karolino – serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego 🙂

Norbert

A jeżeli ja mialem zakaz na rok wydany przez prokuraturę niemiecką a więc sprawa karna i uznali mi skan prawa jazdy ,lecz potwierdzony za z godnością z oryginałem ale notarialnie i zapłaciłem już dawno karę grzywny a od uprawomocnienia wyroku minęło ponad dwa lata więc zakaz minął mi rok temu,to co teraz ? Czy ja mogę z automatu po zakończeniu zakazu jeździć przez Niemcy czy nie ,bo w pismach które otrzymałem jest napisane że muszę mieć jakieś potwierdzenie zakończenia zakazu na piśmie Gdzie się udać żeby takie papiery uzyskać? Czy to chodzi o to że muszę dostać na nowo pozwolenie na wjazd do Niemiec? Bardzo proszę o poradę w tej skomplikowanej sytuacji którą utrudnia mi jazdę tranzytem przez Niemcy

Adam Knopik

Norbercie, w Twoim przypadku nie chodzi o zakaz jazdy w Niemczech (Fahrverbot), tylko o utratę uprawnień do jazdy w Niemczech i okres karencji na ich odzyskanie.

W związku z powyższym po upływie tego okresu karencji nie odzyskasz automatycznie prawa do jazdy po Niemczech, tylko będziesz musiał złożyć wniosek o jego ponowne uznanie w Niemczech i przejść całą procedurę z tym związaną.

O szczegółach przeczytasz na blogu w artykule: Jak odzyskać uprawnienia do jazdy w Niemczech

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie to chętnie Ci pomogę – zapytaj mnie o warunki współpracy 🙂

Sebastian

Co mi grozi i jakie koszta poniose gdy w formularzu do wskazania kierowcy podam inną osobę. Nadmieniam że sprawa dotyczy mandatu za prędkość i zakaz na 1 miesiąc z fotoradaru A rok wwcześniej miałem już zdjęcie z innego mniejsza prędkość i oplacilem to na siebie.czy władze niemieckie to weryfikuja,czy porównują zdjęcia moje i ewentualnie tej drugiej osoby po wysłaniu prawajazy?

Magdalena

Witam, mój mąż (kierowca ciężarówki) dostał zakaz prowadzenia auta na terenie Niemiec na okres 1 miesiąca, (listem zwykłym, nie poleconym) bez konieczności odsłania prawa jazdy. Co więcej po otrzymaniu pisma zakaz już tydzień obowiązywał. Nie jest podany pwod. Pytanie: czy termin ten przedłużył się?

Adam Knopik

Magdaleno, zakaz jazdy w Niemczech (Fahrverbot) zawsze wykonywany jest w ściśle określonym terminie (od dnia X do dnia Y). Co do zasady należy na ten okres odesłać prawo jazdy do urzędu, który zakaz wydał. Po upływie oznaczonego terminu (i zwrotnym otrzymaniu prawa jazdy) zakaz jazdy jest wykonany i wówczas można normalnie jeździć w Niemczech.

Tylko wyjątkowo, w sytuacji, gdy nie mieszka się w Niemczech i posiada się zagraniczne (tj. nie niemieckie) prawo jazdy – urzędnicy czasami przymykają na tę procedurę oko i pozwalają wykonać zakaz bez konieczności odesłania oryginału prawa jazdy.

Natomiast otrzymanie korespondencji z informacją o wykonywaniu zakazu jazdy, w trakcie jego wykonywania, nie wpływa na przedłużenie zakazu (zwłaszcza, że korespondencja została tu doręczona zwykłym listem – czyli nie ma praktycznie możliwości wykazania dna doręczenia listu), chyba, że co innego wynika z treści takiego pisma 🙂

Dlatego warto się upewnić czy aby na pewno zakaz został wykonany, aby później nie mieć problemów prawnych z ewentualną jazdą bez uprawnień / w trakcie zakazu jazdy w Niemczech.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie to chętnie Ci pomogę – skontaktuj się ze mną 🙂

Dawid

Witam Panie Adamie .Kilka dni temu pojechałem autem pod wpływem alkocholu ..niestety miałem wypadek.Z mojej perspektywy wina leży po stronie tamtego kierowcy . Kierowca mercedesa wyjechał z przystanku autobusowego (CHCIAŁ ZAWRUCIĆ I JECHAĆ W INNYM KIERUNKU) nie miałem szans nawet zachamować .wykonał ten manewr w ciągu kilku sekund…miałem we krwi 0,47 % był to mój pierwszy incydent tego typu jak wygląda sprawa z prawem jazdy które policja zatrzymała na miejscu i ubezpieczeniem czy mam jakieś szans? nawet jak miałem we krwi niecałe pól promila proszę o odpowiedz .. z goóry dziekuje Panie Adamie

Adam Knopik

Dawidzie, skoro doszło do kolizji, to niestety będzie istniało domniemanie, że alkohol miał wpływ na jazdę, także ten wynik badania krwi ma już drugorzędne znaczenie…

Nie mnie jednak szanse na złagodzenie konsekwencji jak najbardziej istnieją. Po szczegóły zapraszam do kontaktu ze mną 🙂

Jan

Witam czy jest możliwość sprawdzenia w jakiś sposób czy nie mam zakazu prowadzenia pojazdów w Niemczech bo pojechałem na kilka miesięcy do Polski po powrocie do Niemiec zmieniłem mieszkanie i nie odbierałem starych listów i nie wiem teraz czy mam zakaz czy nie czy jest możliwość sprawdzenia tego z góry dziękuję

Dagmara

Kochani, jeśli macie jakieś problemy z niemieckim prawem w zakresie ruchu drogowego, to Pan Adam jest najlepszym specjalista w tej dziedzinie. Kompetentny a przy tym niezwykle życzliwy i zdyscyplinowany człowiek. Rozwiązał nasz problem bez większego trudu. Lepiej zaufać specjaliście niż samemu rozwiązywać prawne kazusy. Polecam gorąco!!! Panie Adamie, dziękujemy! ☺️

Amarone

Jak wygląda ta naklejka na PJ, informująca o zakazie jazdy w de? Zatrzymali mi PJ za alko w styczniu 2017. Zakaz był na prawie rok. Pj odebrałem PL, a na nim żadnej naklejki. Więc co teraz?

Justyna

Witam,chcialabym tylko z calego serca polecic Pana Adama w tego typu sprawach. Moja sprawa zostala bardzo szybko rozwiazana i wyszlo jeszcze lepiej niz się spodziewalam. 😉

Nowak

Witam panie Adamie dostalam zakaz jazdy po Niemczech za przejazd na czerwonym swietle na 1.miesiac. Posiadam prawojazdy Polskie ale mieszkam w Niemczech na stale. Czy musze moje prawojazdy oddac tu w urzedzie I czy moge jezdzic podczas okresu kary po pl? Czy zakaz ten obowiazuje mnie tez w pl?

Jakub

Dzień dobry,
Interesuje mnie jedna praktyczna kwestia dotycząca tego tematu. Jeśli osoba posiadająca polskie prawo jazdy ale mieszkająca w Niemczech otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów ( do czasu zrobienia MPU) i musi to prawo jazdy oddać, oznacza to, że zakaz obowiązuje w Niemczech, nie w Polsce. Prawda? Jak więc taki delikwent może prowadzić samochód w Polsce, kiedy nie ma się czym wylegitymować, bo dokument jest zatrzymany za granicą. Pragnę jedynie dodać, że zakaz do prowadzenia i MPU nie są wynikiem prowadzenia pod wpływem alkoholu czy narkotyków więc nie sądzę żeby w Polsce chciano podtrzymać niemiecką decyzje o odebraniu uprawnień.
Z góry dziękuje za odpowiedź

Jacek

Witam serdecznie Panie Adamie , moje pytanie brzmi tak: czy jeśli posiadam niemieckie prawo jazdy i prowadzone jest postępowanie , w którym do sprawy zostały mi cofnięte tymczasowo uprawnienia ale nie kazano mi odesłać prawa jazdy , to czy mogę poruszać się na terenie innych krajów czy cofnięcie tymczasowo uprawnień wyklucza także jazdy nie tylko w Niemczech ale i innych krajach Unii europejskiej ?

Adam Knopik

w tym przypadku cofnięice uprawnień do jazdy obowiązuje wszędzie, czyli takze poza terytorium Niemiec

Andrzej

Witam wszystkich.Chcialbym podzielic się ze wszystkimi zainteresowanymi w sprawie zakazu jazdy na miesiac po Niemczech.Kontakt z Panem Adamem jest bardzo dobry,szybko i skutecznie przekazuje informacje,a także w profesionalny sposób tłumaczy wszelkiego rodzaju pisma etc.Mi osobiscie zalatwil Pan Adam sprawę w kilka dni.Serdecznie jeszcze raz dziękuję i polecam z calego serca.

Anna

A jeśli nie posiadał prawa jazdy bo stracił w Polsce a jechał w Niemczech bez prawa jazdy i radar uchwycił mu zdjęcie bo przekroczył prędkość. Co w takiej sytuacji ma zrobić.? Mandat przyszedł ale nie opłacił teraz przyszło że ma zwrócić prawo jazdy na jakiś okres. Skoro nie ma prawa jazdy to co wtedy? Proszę o pomoc.

Adam Knopik

W tym przypadku policja wyjdzie z założenia, że skoro nie odesłało się prawa jazdy, tzn. że się go nie posiada w ogóle i postawi zarzut karny za jazdę bez wymaganych uprawnień w Niemczech.

O możliwych konsekwencjach pisałem m.in. w artykule Utrata samochodu za jazdę bez prawa jazdy w Niemczech

Ofertę współpracy w tym zakresie przesłałem właśnie mailem. W razie pytań do niej proszę o kontakt mailowy.

Renata Cicha

Witam Panie Mecenasie muj brat jest kierowca ciężarówki ale zdążyło mu się wypić na urodzinach kolegi i wsiadł do ciężarówki i jechał zatrzymała go policja i miał sprawę w Sądzie w Niemczech dostał mandat w kwocie 600 euro i 8 miesięcy zakazu jazdy po niemczech kara się skończyła prawo jazdy oczywiście odesłał do Niemiec zanotowali i odesłali mu i moje pytanie brzmi czy może teraz podjąć pracę jako kierowca normalnie czy trzeba jakieś pozwolenie?

Adam Knopik

Jeśli doszło do odebrania uprawnień do jazdy, a z opisu sprawy zakładam, że właśnie tak było, to ten okres 8 miesięcy nie był okresem zakazu jazdy, tylko okresem karencji (Sperre) na odzyskanie uprawnień do jazdy w Niemczech.

Oznacza to, że po upływie tego okresu karencji (tu 8 miesięcy) nie odzyska się automatycznie uprawnień do jazdy w Niemczech.

Aby je odzyskać, należy złożyć wniosek do właściwego miejscowo niemieckiego urzędu zajmującego się wydawaniem praw jazdy (Führerscheinstelle w Straßenverkehrsamt) i przejść procedurę administracyjną z tym związaną.

Dopiero po otrzymaniu decyzji urzędu przyznającej prawo do jazdy w Niemczech będzie można ponownie prowadzić pojazdy mechaniczne w Niemczech.

Po szczegóły zapraszam do artykułu Jak odzyskać uprawnienia do jazdy w Niemczech lub do bezpośredniego kontaktu ze mną.

Adrian kierowca

Witam. Jaki termin niemieckie służby mają na wysłanie mandatu z fotoradaru do Polski na pojazd zarejestrowany w RP? Pozdrawiam

Mariusz

Witam. Zatrzymano mi prawo jazdy na jeden miesiąc za przekroczenie prędkości. Jak ma wyglądać pismo przewodnie które muszę odesłać razem z prawem jazdy? Mogę prosić o jakiś wzór?

Sebastian

Jeżeli mieszkasz w Polsce i masz Polskie prawko to nie trzeba im odsyłać pisałem do Niemieckiej policji że potrzebuję prawko do pracy po innych krajach i otrzymałem odpowiedź iż jeżeli posiadam Polskie prawko to nie muszę go odsyłać tylko wskazać termin odbycia zakazu jazdy pojazdami mechanicznymi po terytorium Niemiec

Ja wysłałem propozycję drogą Emailową i tak też się stało żadnych listów nie wysyłałem tylko e-maile odpowiadają drogą korespondencyjną po około 2 tygodni od wysłania e-maila mam nadzieję że pomogłem

Pozdrawiam

Bartek

Witaj Sebastianie, mógłbyś podać adres e-mail policji na który wysłałeś swoją propozycję ? Dziękuję z góry

Przemek

Sprawa załatwiona ekspresem polecam pana adam

Kamil

Witajcie , ma ktoś może formularz jaki należy odesłać (ktory miesiąc wybieram na zakaz ) z prawem jazdy do gebelsa? Sam mandat zapłaciłem już dawno i nie wiem co dalej zrobić

Adam Knopik

Obawiam się, że takiego uniwersalnego wzoru nie ma… niemniej jednak projekt pisma przewodniego do wykonania zakazu jazdy w Niemczech (Fahrverbot) oraz odesłania dokumentu prawa jazdy chętnie sporządzę – zapraszam do kontaktu 🙂

Piotr

Chciałam podziękować za pomoc w poprowadzeniu sprawy.
Polecam wszystkim współpracę z Panem Adamem. Mimo ogromu pracy szybko odpisuje na pytania ( czasem nawet w weekendy). Jest profesjonalistą w swoim zawodzie z dużą wiedzą, rzeczowo odpowiada na pytania. Doradzi nie wciągając w zbędne koszty.
Pozdrawiamy sedecznie.

Kamil

Witam, a taka sytuacja mialem zabrane za alko prawo jazdy na 6 mies w 2017r,juz po odbyciu kary ale lekarka chce 12 miesiecy abstynencji(polski womp) czy mieszkajac w niemczech w 2023 z meldunkiem rocznym moge zrobic tutaj prawo jazdy ?

Rafał

Witam, dostałem zakaz jazdy po Niemczech na rok. Nie wysłałem prawo jazdy. Rok już minął. I co w takiej sytuacji? Na stałe mieszkam w PL. Ale chcę rozpocząć pracę w Niemczech i czy teraz będę musiał znowu mieć rok zakazu? Co mam zrobić w mojej sytuacji?

Bartłomiej

Pragnę wyrazić moją głęboką wdzięczność za profesjonalizm i skuteczność, z jaką Pana kancelaria zająła się moją sprawą dotyczącą zakazu jazdy w Niemczech. Dzięki Pańskiej wnikliwej wiedzy i doświadczeniu, moja sytuacja została rozwiązana szybko i bezproblemowo. Jestem pod ogromnym wrażeniem Pańskiej umiejętności nawigowania w zawiłościach prawa oraz efektywności komunikacji. Niezmiernie cieszę się z pozytywnego zakończenia mojej sprawy i z pełnym przekonaniem polecam Pańskie usługi każdemu, kto znajdzie się w podobnej sytuacji.

Patryk

Dostałem zakaz prowadzenia na okres jednego miesiąca, potrzebowałem szybko pomocy prawnej. Jeżeli chodzi o Pana Adama stawia klienta na piedestale i przedstawia wszystkie możliwe opcje. Napisałem do Pana Adama w niedziele tego samego dnia dostałem odpowiedź i propozycję co możemy zrobić. Następnie już następnego dnia miałem przygotowane pisma do wysyłki pod wskazane adresy. Jeżeli chodzi o mnie i moje wrażenia to pełen profesjonalizm ze strony Pana Adama i konkretne podejście do klienta. Jeżeli chodzi o ceny tak samo nie są one wygórowane. Także, jeżeli ktoś ma podobne problemy w Niemczech z prawem lub jakiekolwiek inne z czystym sercem mogę polecić Adama Knapika na swojego prawnika w każdej sprawie.

Marcin

Dobry wieczór panie Adamie, dostałem fahrverbot na miesiąc, czy po upływie podanego czasu można jeździć odrazu, czy dopiero po otrzymaniu prawa jazdy?z ĝory dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Krzysztof

Miałem okazję korzystać z wsparcia Pana Adama. Biorąc pod uwagę okoliczności – niestety Ale gdyby nie Pan Adam – byłoby 10x bardziej niestety. Krótko, zwięźle i zakończyło się najlepiej, jak tylko mogło w zaistniałych okolicznościach.
Szczerze polecam Pana Adama – jeśli ktoś ma problem z jakimś Verbotem – śmiało można dzwonić – jak On nie pomoże – to nikt.
Bardzo dziękuję za pomoc!

© Adam Knopik
Realizacja: Wizerunek prawnika